1) Đối tượng bảo hành: tất cả các nón bảo hiểm BBI phân phối

2) Giới hạn bảo hành: các vấn đề kỹ thuật: dây nút móc khóa (ngoại trừ sơn trầy), đóng thêm nút, gắn giùm phụ kiện, gia giảm chỉnh size, vệ sinh fullface (có phí).

3) Thời gian bảo hành: 2 năm, giờ hành chính (hằng ngày 9:00-18:00)

4) Địa chỉ bảo hành:  Số 158 Tháp Mười, P.2, Q.6, HCM 

5) Hỗ trợ bảo hành từ xa: hotline 0839.011.911

Đối tác và khách hàng của chúng tôi